The Antiwar Comic

Artists:  Roberto Cota Briceño and Horacio Boriotti

Writer:  Tony DiGerolamo

2011

September

Response to Frank Miller

2012

January

April

July (First color strip)

October

2013

January

April

July

October

2014

January

April

July

September (Antiwar Comic #100, last strip with Roberto)

November (First strip with Horacio Boriotti)

2015

January

April

July

October

2016

November 12, 2016

(First Gwydion Vibart Strip)

2017

January

April

July

October

2018

January

April

July

October

2019

January