The Antiwar Comic

Artists:  Roberto Cota Briceño and Horacio Boriotti

Writer:  Tony DiGerolamo

2011

September

Response to Frank Miller

2012

January

April

July (First color strip)

October

2013

January

April

July

October

2014

January

April

July

September (Antiwar Comic #100, last strip with Roberto)

November (First strip with Horacio Boriotti)

2015

January

April

July

October

2016

November 12, 2016

(First Gwydion Vibart Strip)

2017

January

April

July

October